IBOS - Instituttet for Blinde og Svagsynede logo

Hvad er en synsnedsættelse?

21. oktober 2020 kl. 09:00 til 12:00 - IBOS - Instituttet for Blinde og Svagsynede

Kurset giver professionelle, der beskæftiger sig med borgere med synsnedsættelse eller blindhed viden om, hvad det vil sige at have en synsnedsættelse og hvilke muligheder, der er for kompencering.

Gratis

Læs mere

Kursus for synsprofessionelle som vil undervise i punktskrift

23. oktober 2020 til 23. november 2020 - IBOS - Instituttet for Blinde og Svagsynede

Formålet er at give kursisterne viden, færdigheder og kompetencer, der gør dem i stand til at varetage en faglig kvalificeret undervisning af unge og voksne borgere med nedsat syn i brugen.

Gratis

Læs mere

Filterglas ved lysfølsomhed

27. oktober 2020 kl. 12:00 til 16:00 - IBOS - Instituttet for Blinde og Svagsynede

Kursus hvor synsprofessionelle kan få viden om og lære at afprøve samt vurdere behov for udredning af borgere med lysblændingsgener og lysfølsomhed.

Gratis

Læs mere

Svære samtaler om synsnedsættelse

11. november 2020 til 12. november 2020 - IBOS - Instituttet for Blinde og Svagsynede

Kurset vil fokusere på de psykologiske udfordringer, der kan opstå i dialog og samarbejde med borgere med synsnedsættelse.

Gratis

Læs mere

Synsproblematikker og erhvervet hjerneskade

17. november 2020 kl. 09:30 til 14:00 - IBOS - Instituttet for Blinde og Svagsynede

Kursus om synsproblematikker i rehabiliteringen af borgere med erhvervet hjerneskade.

Gratis

Læs mere

Håndtering af angst ved ADL og mobility

3. december 2020 kl. 09:00 til 15:00 - Comwell Hotel Middelfart

IBOS afholder kursus for synsprofessionelle, der ønsker viden om håndtering af eventuel angst hos mennesker, der har mistet synet. Bliv derudover også klogere på at optimere læringsvilkår i undervisnings- og rådgivningssituationer.

Gratis

Læs mere

Bliv praksismentor i ADL og O&M

10. december 2020 til 11. december 2020 - Comwell Hotel Middelfart

Kurset har til formål at opkvalificere lokale ADL- og/eller O&M-instruktører, så de er opdateret på den nyeste viden fra modulerne samt kan varetage praksismentorfunktionen for en eller flere studerende på Modul 3: ADL og/eller Modul 4: O&M.

Gratis

Læs mere

Om IBOS - Instituttet for Blinde og Svagsynede


Danmarks nationale kompetence- og rehabiliteringscenter

Kontaktoplysninger


IBOS - Instituttet for Blinde og Svagsynede
Rymarksvej 1
2900 Hellerup

Telefonnummer: +45 39 45 23 13
E-mail: AB7H@kk.dk
Hjemmeside: www.ibos.dk