Hop til hovedindholdet

IBOS - Instituttet for Blinde og Svagsynede logo

Webinar om Lysfølsomhed


Dato og tid

Mandag d. 22. februar 2021 kl. 09:00 til 15:00

Tilmeldingsfrist

Mandag d. 8. februar 2021 kl. 12:00

Webinar om Lysfølsomhed


Arrangementsbeskrivelse

MÅLGRUPPE
Professionelle og fagpersoner.

VARIGHED 
1 dag.

TID OG STED
Mandag den 22 februar kl. 9.00 til kl. ca. 15.00.
Kurset afholdes som webinar via Microsoft Teams. Deltagerne får tilsendt et link hertil umiddelbart inden webinaret.PROGRAM FOR WEBINAR OM LYSFØLSOMHED D. 22. februar 2021

Afholdes som webinar via Teams

08.30 - 09.15   Lock på og få evt. hjælp via IBOS

09.15 - 10.00   LYS: HVAD ER LYS I DET HELE TAGET?  
                        Hvad er lys på 45 minutter

   • Elektromagnetisk energi
   • Frekvensområder – det synlige lys
   • Synligt lys sammenholdt med øjets lysfølsomshedskurver
   • Intensitet – blænding –
   • Farvetemperaturer og farvegengivelse

                        Kontrastopfattelse – luminanskontrast og farvekontrast
                        Blændingstal

                        Lyskilder; det naturlige sollys – dag og det kunstige lys
                        (forskellige elektriske lyskilder)

                        Ved Per Reinholdt, Dansk Center for Lys og Dea Dreier, 
                        Synskonsulent CSK Haderslev

10.00 - 10.10   KORT PAUSE

10.10 - 10.55   ”DØGNRYTMELYS” OG ”HUMAN CENTRIC LIGHTING”:
                        KÆRT BARN HAR MANGE NAVNE – FRA TEORI MOD
                        PRAKSIS

                        Mange fysiologiske processor udviser døgnrytmevariationer
                        henover døgnet; variationer der har en gennemgribende
                        indflydelse på vores velvære, søvn og helbred, og som styres
                        kraftfuldt af lyset I vores omgivelser. Gennem det seneste
                        århundrede har vores belysning og adfærdsmønstre ændret
                        sig markant, fra meget forudsigelige perioder med lys og
                        mørke, hen imod et 24/7-365 samfund hvor døgnrytmerne let
                        maskeres af ’uforudsigelige’ belysnings- og adfærdsmønstre.

                        Dette kommer til udtryk gennem faseskift i timingen af søvn,
                        ’jetlag’, melatonin suppression, søvnproblemer mv. Disse
                        vidtrækkende konsekvenser afhænger af et nyt
                        fotoreceptorsystem, der er fundet i øjet (Berson, 2002;
                        Hattar, 2002), der har vakt, og berettiget, en stor indsats
                        indenfor forskningen mod at beskrive systemet. Afledt af
                        dette arbejde fremkommer vigtige konsekvenser, ikke kun
                        indenfor biomedicin og øjenforskning, men også inden for
                        lysindustrien og arkitekturen. Interessen fra
                        belysningsindustrien og arkitekt-verdenen har været, at
                        integrere belysningssystemer og designs, der tager
                        udgangspunkt i denne nye viden. Konsekvensen af arbejdet,
                        er at danne nye rammer for en mere ”fysiologisk” arkitektur.
                        Dette samordnes ofte under betegnelser såsom ‘Døgn-
                        rytmelys’ og Human Centric Lighting’ - Kært barn har mange
                        navne! Men hvad er dette? - Og hvordan kommer vi fra teori
                        imod praksis?

                        Ved Joachim Stormly Hansen, fagspecialist inden for lys,
                        indeklima og døgnrytmer.

10.55 - 11.05   KAFFEPAUSE

11.05 - 11.50   KOMPENSATION FOR LYSFØLSOMHED VED
                        ØJENSYGDOMME

                         Udover svagsynethed kan mange øjensygdomme resultere i
                         udtalt lysoverfølsomhed og/eller nedsat kontrastsyn. Med
                         disse vilkår er valget af det rigtige filter altafgørende for
                         patientens  komfort og funktionalitet. Årsager til filterbehov,
                         egenskaber af forskellige optiske filtre samt afprøvning af
                         disse vil blive gennemgået ved hjælp af cases.

                         Ved Joaquim Torner Jordana, optometrist, Afdeling for 
                         Øjensygdomme, Kennedy Centret.

11.50 - 12.30   FROKOST

12.30 - 13.15   ERHVERVET HJERNESKADE OG LYS-OVERFØLSOMHED:
                        kompensation med filtre.

                        Ved erhvervet hjerneskade følger for mange lys-
                        overfølsomhed. Nogle af de neurologiske forhold, der kan
                        være årsag til blændingsgener, gennemgås også. Det eller de
                        rigtige filter til de matchende belysningsforhold er afgørende
                        for at patienten opnår bedst mulige kompensation uden flere
                        bivirkninger end højst nødvendigt. Mange går rundt med
                        mørkere filtre end de har behov for. Og en omhyggelig
                        afprøvning, hvor der også afprøves lyse filtre, er nødvendig for
                        at sikre bedst mulige kompensation og bedst mulige
                        funktionalitet.

                        Ved Karsten Haarh, neurooptometrist, IBOS.

13.15 – 13.45  KAFFEPAUSE

13.45 – 14.30  ØJENSYGDOMME OG NEUROLOGISKE ÅRSAGER

                        De mest almindeligt forekommende øjenrelaterede
                        neurologiske og patologiske årsager til lysfølsomhed
                        gennemgås.

                        Ved Steffen Hamann, MD, PhD, FEBO, Afdeling for 
                        Øjensygdomme, HovedOrtoCentret Rigshospitalet.14:30-


14.45    AFSLUTNING OG TAK FOR I DAG.

 

Der tages forbehold for rettelse i indlægs-emnerne.


DELTAGERANTAL
Mindst 20 personer.

PRAKTISK
Inden webinaret: 

 • Til webinaret anvender IBOS programmet Microsoft Teams. Dvs. du deltager i kurset via computer, smartphone eller tablet med internetadgang. 
 • Du kan vælge at downloade Microsoft Teams som program eller deltage via din webbrowser.
 • Deltagerne får tilsendt link direkte til webinaret inden afholdelsen.
 • Test meget gerne linket til forummet før webinarets start.
På kursusdagen:
 • For at opnå den bedste lyd og billedeffekt er det vigtigt, at du ikke er logget på en Citrix-forbindelse (VPN) eller en anden central server, når du deltager i mødet.
 • Log gerne ind på Teams 10 minutter før kursusstart.
 • Alle deltagere går på uden webcam og med slukket mikrofon.
 • For at opnå den bedste lyd og billedeffekt er det vigtigt, at du ikke er logget på en Citrix-forbindelse (VPN) eller en anden central server, mens du deltager i webinaret.
 • Undervejs vil du kunne chatte og stille spørgsmål direkte til underviseren.

DET MED SMÅT
Prisen er kr. 1990,- pr. deltager, og tilmelding foregår her på siden.

Læs de mere detaljerede rammer og forbehold for kurserne

DERUDOVER
Har du lyst til at blive endnu klogere på synsfaglige emner - så har IBOS et bredt udbud af kurser og webinarer.

Du kan allerede nu se flere muligheder her, og listen bliver hele tiden opdateret med nye kurser:
https://www.ibos.dk/uddannelser-kurser-forloeb/korte-specialiserede-kurser.html

Kontaktinformationer til arrangør

IBOS - Instituttet for Blinde og Svagsynede
Tlf: +45 39 45 23 13
AB7H@kk.dk

Kontaktinformationer til arrangør

IBOS - Instituttet for Blinde og Svagsynede
Tlf: +45 39 45 23 13
AB7H@kk.dk