Hop til hovedindholdet

IBOS - Instituttet for Blinde og Svagsynede logo

DTHS Synsfaglige Netværksdage 2020


Dato og tid

Onsdag d. 18. november 2020 kl. 08:30 til Torsdag d. 19. november 2020 kl. 15:15

Tilmeldingsfrist

Tirsdag d. 17. november 2020 kl. 14:00

Sted

Webinar - online, via Microsoft Teams, 2900* Hellerup* Webinar - online
via Microsoft Teams
2900* Hellerup*

DTHS Synsfaglige Netværksdage 2020


Arrangementsbeskrivelse

logo.png
Netværksdagene 2020 vil foregå ONLINE.

De Synsfaglige Netværksdage har siden 2011 været afholdt af DTHSynssøjlen i samarbejde med IBOS - Instituttet for Blinde og Svagsynede.

Traditionen tro er netværksdagene for alle, der arbejder med mennesker med synsnedsættelse eller blindhed i Danmark.
Tanken med de fælles netværksdage er, at alle synsprofessionelle får mulighed for at deltage i relevante faglige netværk og vælge de faglige netværk ud, som de finder relevante for dem selv.
Det er i høj grad op til deltagerne at udvikle de faglige netværk, så de bliver brugbare og givtige fremover.

På netværksdagene stilles der skarpt på relevante og aktuelle emner inden for synsområdet.

TID OG STED
DTHS Netværksdage afholdes onsdag den 18. november fra klokken 8.30 og torsdag den 19. november fra klokken 8.30. 
I år afholdes Netværksdagene ONLINE via Microsoft Teams.


PROGRAM ONSDAG DEN 18. NOVEMBER 2020

FÆLLES    
08.30 - 09.00
 Indtjekning og velkomst 

 • Dagens program
 • Slå mikrofon og kamera fra
 • Styr på teknikken mv.
 • Rammer for dagene


09.00 - 10.00
Oplæg om INCITAs arbejdsmarkedsanalyse.    
v. Christina Grøntved, direktør, og Johannes Bjerrum, Kommunikationschef, begge Incita.


10.00 - 10.15   Pause 


10.15 . 11.30   SPOR 1:            SYN, UDDANNELSE OG ERHVERV.

 • Introduktion til dagens emne. 
 • Hvordan kan inddragelse af forskellige digitale platforme styrke indsatsen og læringen hos den enkelte borger?
 • Kan online undervisning styrke det visuelle fokus? 
 • Kan de visuelle møder/undervisning minimere visuelt støj?
 • Kan vi komme i kontakt med borgere med synnedsættelse på en anden og mere direkte måde via de digitale medier? 

 • Udvidet læringsmål jf. NNS 
  - En præsentation af vejledningerne om de udvidede læringsmål for børn og unge med synsnedsættelse 0-17 år i dagtilbud og skole.  
  - Handlingsanvisende vejledning til inkluderende fællesskaber og læringsmiljø. 
  - Kort præsentation af vejledningerne og drøftelse af vejledningernes anvendelse in praksis. 
  Oplægsholder: Bendt Nygaard Jensen, videnskonsulent KaS-Specialrådgivning, Synscenter Refsnæs. 

 • Tilgængelighed - Den digitale mobilitets pyramide 
  - Digitalt input/tilgængeligt.
  - Visuel/ Kognitiv/mental mestring. 
  - Kompleksitet/anvendelse i praksis. 
  - Visuel handle plan - Synstænkning. 
  - Pauser- energiforvaltning- visuelle og faglige afbrydelser. 
Ved Anders Hostrup, synskonsulent, CSV Vejle. 

Tovholdere: CSV Vejle.

11.30 - 12.15   Frokost 


12.15 - 13.30   SPOR 2:            ADL

velkomst v. Birte Rosfeldt, Adl & mobility instruktør (Ibos) og Betina øbo Jellestad, synskonsulent (Ibos)

1. Oplæg om projekt BlindTech og et udpluk af de foreløbige resultater.

    V.ph.d. studerende Louise Lüchow fra KU og Lea Johanne Sarfelt,
    Specialkonsulent (Ibos)

2. Kunstig intelligens i hjemmet.

    Kunstig intelligens er den gren inden for datalogien, der beskæftiger sig
    med a
t få maskiner til at "tænke"; det vil sige at få dem til at kunne gå
    målrettet e
fter noget, f.eks. at vinde over en person i et spil eller, ligesom
    os, at undgå
at holde op med at fungere, ved hjælp af påvirkninger, som
    opfattes af
sensorer. Op til 2004 har det været umuligt at gengive
    menneskelig intelligens.

    Der er sket en opdeling i forskningen indenfor dette felt, og i dag skelner
    man
blandt andet mellem "stærk" og "blød" kunstig intelligens.

    Kom og hør om kunstig intelligens og hvordan det kan bruges i
    dagligdagen.
    V. Martin Lyreskov, Socialpædagog O&M instruktør (Ibos) og
Rikke Fogh
    Jørgensen, IKT-konsulent (Ibos)

3. En kort præsentation om databeskyttelse i forbindelse med brugen af
    google home.
    V.Jurist Kristina Krogh, Kbh. kommune.

Afrunding v. Birte Rosfeldt og Betina Øbo

Tovholdere: IBOS.


13.30 - 13.45   Pause 


13.45 . 15.00   SPOR 3:            SYN OG ERHVERVET HJERNESKADE 
 
Siden 2012 har vi på CSU Slagelse tilbudt synstræning til personer med erhvervet skade i hjernen eller til personer med commotio.
Vores neurooptometrist Peter Smaakjær vil fortælle om den synstræning vi tilbyder og hvilke resultater der er indsamlet.

Inden Netværksdagene har CSU Slagelse udsendt spørgeskemaer til alle synsafdelinger, for at forsøge at kortlægge hvordan det ser ud med synstræning nationalt. Denne kortlægning vil blive fremlagt og der vil være tid til at uddybe og erfaringsudveksle fra de forskellige synsafdelinger. 

Tovholdere: CSU Slagelse.

15.00 - 15.15   Pause 


15.15 - 16.30   SPOR 4:           PUNKT OG GRAFISK FREMSTILLING  
  
1. Orientering om revision af den danske punktskrift samt orientering om    ”Punktskriftens døgn”.
Ved John Heilbrunn.

2. Spørgeskemaundersøgelse ”Punktskrift blandt børn og unge i Danmark”.
Ved Diana Stentoft, DBS.

3. Rydaholm - et materiale til træning af læsehastighed.
Ved Dorte Larsen, Synscenter Refsnæs.

4. Matematik: Fra punkt til grafisk fremstilling - LaTex.
Ved Tine Hansen, IBOS.

5. Opsamling.

Tovholdere: Vidensforum punkt og grafisk fremstilling.

16.30                Afrunding af dagen – vi ses i morgen! 


PROGRAM TORSDAG DEN 19. NOVEMBER 2020

   
08.30 - 09.00  
Indtjekning og velkomst

 • Dagens program
 • Sluk mikrofon og kamera
 • Rammer for dagen


09.00 - 10.15   SPOR 5: BELYSNING OG LYS
 

Turid Borgenstrand Øien, Forsker, Ph.D, cand.arch fra Statens Byggeforsningsinstitut, Ålborg universitet vil komme med en kort præsentation af de foreløbige resultater i forbindelse med kortlægning af lysudredningerne på kommunikationscentrene i Danmark.
Præsentation af DTHS' nye lysvejledninger og deres anbefalinger.

Der vil i oplægget indgå et gruppearbejde, i mindre grupper, hvor der med udgangspunkt i skema og lysvejledning diskuteres, hvordan disse implementeres i egen synsvejledning. Samtidig sættes der fokus på, hvad valg af lampe vil have af betydning for den korrekte belysning.

Tovholdere: Vidensforum for Lys og Belysning.

10.15 – 10.30   Pause 


10.30 - 11.45   SPOR 6: ALDRING OG SYNSNEDSÆTTELSE

Funktionelt svagsyn.
Center for Kommunikation vil skærpe opmærksomheden på funktionelt svagsyn. Vi oplever en forholdsvis stor gruppe borgere, som befinder sig i en gråzone, hvor borgeren oplever synsmæssige udfordringer, men ikke kan få bevilget hjælpemidler i henhold til gældende lovgivning. Funktionelt svagsynede borgere skal derfor være omdrejningspunktet i denne workshop, som vil bestå af en blanding af oplæg, gruppearbejde og erfaringsudveksling. 

Oplæg fra optiker: 
Optiker Helene Helin fra Center for Kommunikation holder et oplæg omkring funktionelt svagsyn set fra en optikers perspektiv. Hvad kan vi udlede om funktionelt svagsyn ud fra øjenlægepapirerne? En gennemgang af de dele af synet, der er påvirket, når man er funktionelt svagsynet. 

Oplæg fra synskonsulenter: 
Oplæg fra synskonsulenter fra Center for Kommunikation, hvor vi fortæller om vores tilbud ”Ser for godt” rådgivning til funktionelt svagsynede borgere. Vi vil fortælle om, hvordan vi rent praksis griber det an - lige fra den første henvendelse i telefonen til de har været på Center for Kommunikation til ”Ser for godt” rådgivning. Vi vil introducere Jer for vores udredningsskabelon samt hvilke papirer, vi udleverer til borger.

Gruppearbejde: 
Med udgangspunkt i ovenstående oplæg, vil der blive mulighed for at fordybe sig med denne målgruppe samt erfaringsudveksle gode ideer med hinanden. Hvad gør I med borgere med funktionelt svagsyn? Kan vi inspirere hinanden? Slutteligt vil der være en kort fælles opsamling på workshoppen. Er vi blevet klogere? Hvad kan vi tage med os herfra i dag? 
 
Tovholdere: Camilla Brun Bjerg og Karin Gøbel Davies, synskonsulenter samt Helene Helin, optiker, alle fra CfK Herning.

  
11.45 - 12.30   
Frokost.

12.30 - 13.30    
Fælles oplæg: Krisepsykologi ved mistet syn.
Ved akut eller progredierende synstab rammes mennesker af psykologiske reaktioner, som er psykens måde at håndtere den oplevende krise på. Afhængig af personlighed, netværk og ressourcer reagerer mennesker med brug af forskellige copingstrategier. Det er ofte en udfordrende tid for borgeren, og det kan være svært at takle som professionel. I krisen er der tale om normale reaktioner på en unormal begivenhed.

Ved Anne-Sofie Lind Jensen, autoriseret psykolog og Maria Krøl, autoriseret psykolog og specialist i klinisk psykologi, begge fra IBOS.

13.30 – 13.45   Pause 


13.45 - 15.15   
 Ny forskning om og behandling af diabetisk  retinopati
Omtale følger snarest.    
                          
Ved Javad Nouri Hajari, afdelingslæge, Phd, FEBO, Rigshospitalet - Glostrup, HovedOrtoCentret - Øjenklinikken.

15.15    
Fælles opsamling og afslutning.

PRAKTISKE OPLYSNINGER:

TILMELDING TIL NETVÆRKSDAGENE

Fristen for tilmelding er tirsdag den 10. november 2020 klokken 12.00.


NB! Ved spørgsmål om tilmelding kontakt Annemarie Enevoldsen.

PRIS FOR DELTAGELSE

Det er gratis at deltage.


DET MED SMÅT 

Læs de mere detaljerede rammer og forbehold for kurserne

Kontaktinformationer til arrangør

IBOS - Instituttet for Blinde og Svagsynede
Tlf: +45 39 45 23 13
AB7H@kk.dk

Kontaktinformationer til arrangør

IBOS - Instituttet for Blinde og Svagsynede
Tlf: +45 39 45 23 13
AB7H@kk.dk